Wie woont er in een hol?

Het konijn, de muis en de hamster wonen in een hol.